097.4845.197

Dịch vụ phân tích mẫu nước

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI MASTERCHEM VIỆT NAM có khả năng đo đạc, phân tích mẫu nước các loại, bao gồm:

  • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước mặt.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước ngầm.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước biển ven bờ.
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước sinh hoạt (nước cấp).
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước ăn uống.

Đang Cập Nhập