097.4845.197

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hóa chất cho ngành sơn, mực in, keo

Hóa chất cho ngành sơn, mực in, keo

CHẤT PHÂN TÁN CHO NGÀNH SƠN NƯỚC

Giá: liên hệ

Hóa chất cho ngành sơn, mực in, keo

CHẤT PHỤ GIA HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

Giá: liên hệ

Hóa chất cho ngành sơn, mực in, keo

CHẤT PHỤ GIA PHÁ BỌT CHO NGÀNH SƠN NƯỚC.

Giá: liên hệ

Hóa chất cho ngành sơn, mực in, keo

CHẤT THẤM ƯỚT VÀ PHÂN TÁN

Giá: liên hệ

Hóa chất cho ngành mỹ phẩm, cosmetic,

Isododecanol – IDD

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ